PRIMER CUBE - generátor unikátního silného magnetického rotačního pole

PRIMER CUBE

generátor unikátního silného magnetického rotačního pole

(pro domácí použití)

Doprava zdarma!

Obejdnat můžete zde v našem E-SHOPU:

http://www.medicnatur.cz/medicnatur/eshop/0/0/5/262-PRIMER-CUBE-generator-unikatniho-silneho-magnetickeho-rotacniho-pole

primer cube - generátor silného magnetického rotačního pole

prima cubeprima cubeprima cubeprimer cubeprimercubeprimercube záruční list, záruka 2 roky

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=vHVLwy17I6k&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=dWpSQ3wXUwI&feature=emb_logo

Poprvé jsem o rotačním permanentním magnetu slyšel 25.7.2019 od člověka, jenž na sobě sám několik let zkoušel výhody tohoto zcela nového fenoménu, který může podle všeho zahýbat celou naší společností. Výsledky byly více než povzbudivé ale v době, kdy  mi tyto informace poskytl, jsem měl na práci zcela jiné věci. Projevil jsem jen malý zájem a poté vše bylo smeteno ze stolu.

Každopádně v mé paměti zůstala informace, bez které bychom se do projektu Primer Cube asi nepustili. Kdybych informace o rotačních permanentních magnetech neměl i z jiné strany, nevím nevím. Vše totiž zní až velmi dobře.

V srpnu 2019 jsme měli s mým skvělým kolegou, který řídí prodej našich výrobků v Maďarsku a na Slovensku, schůzku v Bratislavě. Viděl jsem už od začátku, že je plný energie a že je trochu jiný než normálně. Po probrání nezbytných obchodních záležitostí to přišlo.
Pavle, mám tady naprostou bombu, něco co může všechno změnit. A spustil…

V srpnu 2019, přesně 24 srpna zveřejnil fyzik jménem David La Point video, ve kterém uvolňuje svůj vynález podložený americkým patentem s názvem Primer Cube pro lidstvo.

Zde vám tedy předkládáme Primer Cube, generátor unikátního silného magnetického rotačního pole.

Rotační miska s pramanentními magnety je vyrobena profesionální firmou pro obrábění unikátních materiálů s přesností na tisíciny milimetru, přesně podle pokynů a výkresů které nám poskytl pan David La Point.
Umístění hřídelí a jejich materiál který miskou otáčí jsme provedli také přesně podle pokynů pana Davida La Pointa.

Motor jsme zvolili tišší a ekonomičtější (větší výdrž běhu motoru na jedno nabití akumulátorů ), elektroniku jsme vyvinuli dle předpokladů potřeb zákazníků. Ovládání kostky je pomocí dotykového displeje a vše je jednoduché, variabilní, uživatelsky přátelské.

Získali jsme pro Primer Cube potřebné certifikáty platné v celé EU a ve většině zemí celého světa.

Použití výrobku Primer Cube – osobní pokusy s magnetickým rotačním polem – laboratorní přístroj.

Samozřejmě jsme měli po dobu celého vývoje k dispozici originální kostku Davida La Pointa, abychom mohli porovnávat originál kostky s naším originálem. Pan David La Point nám byl po celou dobu vývoje naší Primer Cube k dispozici a udělil nám mnoho velmi cenných rad, které vedly k úspěšnému ukončení vývoje a následnému přechodu na sériovou výrobu.

Vstupte tedy s námi do světa, kde vládnou magnety v naprosto úžasném uspořádání a s fantastickými přísliby věcí příštích.

Pavel Eiselt
Ředitel společnosti Z-Technology s.r.o., Česká republika.

 

INFO:

Magnetoterapie pozitivně ovlivňuje proudění energie lidským tělem. Zmírňuje otoky a záněty. Ulevuje také od bolesti kloubů, svalů, hlavy nebo dokonce zubů. Magnetické pole dále uvolňuje svalové křeče, urychluje látkovou výměnu a působí detoxikačně, rozšiřuje krevní cévy a má regenerační účinky.

Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Editor: MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Pro fyzikální terapii na principu elektromagnetických pulzů se nejčastěji používá pojem pulzní magnetoterapie. Také je možné setkat se názvem elektromagnetická terapie nebo indukční terapie. V angličtině se obvykle používá zkratka PEMF. Základním principem působení této terapie je generování elektromagnetických pulzů.

Generované pulzy pronikají přes oděv i lidskou tkáň, až do místa aplikace. Tyto pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu), díky kterým pulzní magnetoterapie ovlivňuje různé zdravotní stavy.

Magnetoterapie ovlivňuje řadu zdravotních obtíží. Aplikuje se na různé části lidského těla a využívá ji v praxi několik medicínských oborů.

Biologické změny ve tkáních vznikající působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole (magnetoterapie) je možno kladně využít u celé řady zdravotních potíží. Účinky je možno shrnout do šesti základních léčebných skupin a efektů:

Hlavní účinky:

 • zmírnění bolestí (analgetický účinek),
 • zrychlení regenerace buněk,
 • myorelaxační (uvolňující spazmy),
 • protiotokový (protiedémový),
 • vasodilatační (rozšiřující krevní řečiště),
 • detoxikační (odbourávání škodlivin) a urychlující látkovou výměnu,
 • zlepšení prokrvení exponované oblasti,
 • stabilizace krevního tlaku,
 • posílení a zlepšení imunitního systému,
 • urychlení procesu hojení a regenerace, protizánětlivý a protirevmatický

Obecně platí, že magnetoterapii je třeba aplikovat v různých případech různě dlouho, někdy i opakovaně v dlouhodobých cyklech.

Aplikace obvykle provádíme 2 x denně, u těžších případů může být aplikace prováděna v průměru 3 x i vícekrát denně, a to při doporučeném časovém odstupu 6 hodin.

Pokud to lze, nekončete magnetoterapii naráz, ale ke konci prodlužujte intervaly mezi aplikacemi. U pacientů s nízkým krevním tlakem se doporučuje asi 20 min. odpočinek po aplikaci.

Při krátkodobých obtížích je doporučovaný počet aplikací 20 až 30, minimálně však 10.

Zvláště u chronických stavů a doléčování se doporučují dlouhodobě opakované aplikace. Před použitím přístroje je potřebné nejprve vyloučit kontraindikace!

Kontraindikace

Přístroje a aplikátory pulzní magnetoterapie není dovoleno používat u níže uvedených kontraindikací.

 • Těhotenství. (Přesto, že nejsou známyzprávy o negativním působení magnetických polí, je nutná předběžná opatrnost.)
 • Pacemaker (elektrokardiostimulátor)
 • Podpůrné sluchové zařízení, atd.
 • Krvácivé stavy
 • Menstruační krvácení
 • Novotvary
 • U osob s diagnózou tumoru a po operacizhoubného nádoru nebo léčbě chemoterapií (dle zvážení lékaře)
 • Těžké septické stavy
 • Horečnaté stavy
 • Infekční choroby
 • Aktivní TBC
 • Mykotická (plísňová) onemocnění v místě aplikace
 • Záchvatová nervová onemocnění jako je např. epilepsie, apod.
 • Hyperfunkce štítné žlázy
 • Neznámé bolesti v krajině břišní
 • Při hematologických onemocnění (onemocnění krve)
 • Neurčená diagnóza
 • Rozpor s odborně určeným léčebným postupem
 • Přímé svícení do očí (platí při aplikaci polarizovaného světla)
 • U metabolických poruch, kde dochází k fotosenzibilizaci kůže a při užívání fotostimulačních přípravků (platí při aplikaci polarizovaného světla)
 • Zvláštní pozornost je při aplikaci třeba věnovat pacientům s extrémní hypotenzí a extrémní hypertenzí
 • Nedoporučuje se kombinace s léčbou steroidy a elektroléčbou. Naopak, kombinace se světloléčbou je indikována a ideální je v kombinaci s laserem
 • Při prvních několika aplikacích muže dojít k poklesu krevního tlaku s možnými negativními reakcemi
 • Při subjektivních obtížích je preventivně doporučeno přerušit aplikaci

Magnetoterapie

Již od svého vzniku je život na Zemi pod vlivem elektrických a magnetických polí, bez jejichž působení by nebyl vůbec možný.

Kdyby neexistovalo magnetické pole země, nemohla by do buňky vstoupit ani jediná molekula potřebných látek. Toto pole umožňuje látkovou výměnu, přeměnu a vylučování zplodin v živé buňce. Tato skutečnost je známa již po tisíce let, ale nejlepší důkaz poskytl kosmický výzkum.

Po prvních letech do vesmíru měli kosmonauti vážné zdravotní problémy. Mluvilo se tehdy o „vesmírné nemoci“. Za krátký čas se však zjistilo, že příčinou je nedostatek zemského magnetického pole uvnitř kosmické lodi. Od té doby, co NASA zabudovává do kosmických lodí generátory vytvářející umělé magnetické pole, je tento problém vyřešen.

Siločáry zemského pole mají severo-jižní směr a v současné době má zemský magnetismus hodnotu přibližně 0,047 mT (militesla) což odpovídá ve starších jednotkách 0,47 G (Gaussů). Jeho hodnota klesá od pólů směrem k rovníku a pulsuje denním i ročním rytmem. Alarmující je skutečnost, že intenzita magnetického pole Země poklesla za posledních 500 let o 50% a nadále klesá! Nemoci způsobené tímto poklesem jsou nazývány syndromem nedostatku magnetického pole.

Umělé magnetické pole vzniká průchodem elektrického proudu vodičem nebo cívkou. Kolem vodiče vznikají prstencové siločáry magnetického pole. Protéká-li vodičem pulsní elektrický proud, vzniká v jeho okolí pulsní magnetické pole. Naopak, působí-li nějaké proměnné magnetické pole na vodič, ale i na živou nervovou, svalovou či jinou buňku, objeví se zde protékající elektrický proud. Tento jev se nazývá elektromagnetická indukce a hraje významnou roli při vysvětlení vlivu magnetického pole na živý organismus.

Magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus. Jedná se tedy o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně pulsující magnetické pole nízké frekvence. Elektrické proudy vyvolané pulsním magnetickým polem mírně zvýší teplotu exponované tkáně, a to o 0,5 až 1 °C.

Regenerační a léčebné účinky magnetického pole jsou lidem známy více než 2000 let. Primitivní magnetoterapie byla používána již před mnoha sty lety na evropském i africkém kontinentu. Naši předkové znali účinky magnetického pole tvořeného jediným přirozeným magnetem – minerálem, kterým je magnetovec (Fe3O4). Znali přitažlivou sílu působící na železné předměty a přisuzovali jí božský původ. Destičky magnetovce přikládali na rány a bolestivá zranění s cílem urychlit hojení a odstranit bolest. Později se drť magnetovce přidávala do medu a vína čímž vznikal tzv. nápoj věčného mládí.

Úroveň současných moderních poznatků umožňuje účinně využívat pulsního nízkofrekvenčního magnetického pole v medicíně, lázeňské léčbě i při domácí rehabilitaci. Pulsní nízkofrekvenční magnetické pole pozitivně ovlivňuje biochemické a biofyzikální reakce v buňkách, mezi buňkami a rovněž zlepšuje průchodnost buněčných membrán. Výsledkem tohoto procesu je skutečnost, že buňky jsou ve zvýšené míře zásobovány kyslíkem a ostatními důležitými látkami, čímž se zlepšuje proces látkové výměny.

V buňce jsou růst a funkce řízeny elektromagnetickými kmity. Narušení těchto informací vede k těžkému poškození buněk – ke vzniku nemoci. K takovému narušení buněk může docházet vlivem nedostatku magnetické energie. Induktivními účinky magnetického pole je možné narušený řídící systém buňky vyrovnat. Škodlivé vedlejší účinky jsou při použití magnetoterapie absolutně vyloučeny. Magnetismus znamená živou energii, která představuje pohon pro životně důležité pochody v těle. Měření funkce buněčných membrán ukázalo, že intenzita kmitání buněk klesá se závažností nemoci. Přiváděné kmity podporují energeticky nemocnou buňku. Dostávají ji zpět na správnou frekvenci. Tento postup v žádném případě nezatěžuje tělo, protože se jedná o přírodní biologickou metodu. Magnetická energie je původní energií a je obsažena v každé molekule, každé buňce.

Krásnou vlastností přírody a její energie je jednoduchost !

Shrneme-li tyto poznatky:

pulsní magnetické signály kladně působí na znovuvytvoření narušeného elektromagnetického pole a tím se vzbuzuje přirozená regenerace poškozené části.

Magnetoterapie má při správné aplikaci otevírat porušené cesty k autoregulaci a autoreparaci organismu, neboť lidský organismus je nadán touto schopností a jakékoliv onemocnění pak znamená její narušení. Kromě lokálního působení na tkáň, aktivuje magnetické pole celou řadu obranných systémů organismu, jako např. imunitní, zvýšený účinek bakteriofága, ovlivnění vegetativního systému, apod.
Magnetoterapie je v odborných kruzích pokládána za jednu z nejbezpečnějších a nejúčinnějších fyzikálních léčebných metod a bývá často nazývána „léčebnou metodou 21. století“. Někdy se kladný vliv magnetoterapie obtížně objasňuje, i když pacientům nesporně pomáhá. Proto střízlivé a uvážlivé podávání magnetoterapie v rámci léčebného plánu je plně na místě i v době farmakologické exploze a nových šetrných operačních postupů.
Regenerační, ortopedické, magnetoterapeutické přístroje vytvářejí specifické nízkofrekvenční pulsní magnetické pole, které má na člověka přímé regenerační účinky, a tím pozitivně ovlivňuje psychickou i fyzickou pohodu člověka. Je třeba zdůraznit, že magnetoterapie je na rozdíl od používání léků nenávyková a vysoce bezpečná fyzikální metoda, která neslouží pouze k léčení následků chorob, ale i k jejich předcházení. Preventivní užití magnetoterapie velmi výrazně snižuje pravděpodobnost vzniku civilizačních chorob.

 

Nejčastější otázky:

Je magnetoterapie opravdu účinná léčebná metoda?

Magnetoterapie patří mezi metody tzv. fyzikální léčby, je to metoda historicky poměrně stará, která nyní v posledních letech zažívá poměrně značný rozkvět, je stále více používána a uznávána nejen v teoretické, ale i v praktické medicíně. Její hlavní předností je snadná aplikace, minimální vedlejší účinky, poměrně vysoká účinnost hlavně u bolestivých a zánětlivých stavů. S použitím magnetoterapie není třeba příliš váhat, nejlépe jsou léčebně ovlivněny funkční poruchy, nikoliv fixované patologické změny. O tom, že patří mezi účinné metody nelze nyní pochybovat. Nicméně obdobně jako jiné alternativní léčebné metody není lékem na všechny zdravotní potíže bez rozdílu.

Je možné se předávkovat účinky magnetoterapie?

Především je nutno uvést, že před aplikací magnetoterapie je nutno při neznámých bolestech pacienta pečlivě vyšetřit a stanovit správnou diagnosu. Důležitá je pravidelnost a postupné prodlužování aplikace léčebného magnetického pole. Někdy dochází v prvních dnech k lehkému zhoršení potíží (reaktivní fáze, známá jako „lázeňský efekt“). Toto není důvodem k přerušení aplikace. Je třeba dodržovat doporučovanou dobu aplikace i pravidelnost používání. Při nadměrném užívání mohou být vyvolány některé nespecifické reakce, nejsou však pravidlem.

Je vhodné spojit magnetoterapii s jinou alternativní léčebnou metodou?

Během kúry magnetoterapie se nedoporučuje provádět žádné Rtg vyšetření nebo ozařování, nikdy neaplikovat elektroléčbu. Při všech aplikacích lze současně provádět klasickou rehabilitaci (magnetoterapie, cvičení, masáže, apod.), velmi je doporučováno používání perličkové či vířivé léčebné koupele a používání bylinných přísad. Vynikající výsledky jsou při současné aplikaci magnetoterapie a oscilační (vibrační) masáže speciálními přístroji.

Má magnetoterapie nežádoucí vedlejší účinky?

Terapie není návyková, při správném dávkování nemá vedlejší nežádoucí účinky. Pacient při aplikaci ve většině případů nic nevnímá, léčba by neměla být prováděna v pozdní večerní hodiny (stimulace může být zdrojem nespavosti). Při léčbě siločáry pronikají všemi částmi těla, kostmi i tkáněmi téměř rovnoměrně, tudíž pacient se nemusí svlékat, nevadí sádrové obvazy. Zavedené kovové implantáty nejsou pro léčbu kontraindikovány (zakázány). Větší péči je třeba věnovat lidem s nízkým tlakem krve (se sklony k němu), tak hypertonikům. Někdy může dojít k výraznějšímu poklesu TK, dle mých pozorování, pokles mizí během 20 – 30 minut, i rychleji. Velká opatrnost je nezbytná u epilepsie a jiných záchvatových onemocnění, u aktivní TBC, u těhotenství, kardiostimulátoru, u těžších krvácivých stavů, u hyperfunkce kúry nadledvin, či při léčbě steroidy, u nádorových onemocnění v rozvinutém stadiu, viz "Kontraindikace". Není dobré používat magnetoterapii během akutního virového nebo bakteriálního onemocnění, lépe vyčkat, až akutní fáze odezní. Při následné rehabilitaci je léčba vhodná.

(zdroj: https://nemocniceprerov.agel.cz/pracoviste/oddeleni/rehabilitacni-oddeleni/fyzikalni-terapie/magnetoterapie.html)

 

 

 

ZWNkZm